เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2565  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565
  • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)25 ก.ค. 2565 23 ส.ค. 2565
  • งวดชำระเงินครั้งที่ 125 ก.ค. 2565 23 ส.ค. 2565
  • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด24 ส.ค. 2565
      
    สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
    Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719