เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.นิสิต นักศึกษาใหม่ 1/59 ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ให้ติดต่อถ่ายรูปที่ห้องโสตด่วน (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ติดต่อถ่ายรูป
ให้ติดต่อถ่ายรูปได้ที่ห้องโสตฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 กรกฏาคม 2559 ในวันเวลาราชการ
หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1708
**หากไม่มาติดต่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ นักศึกษาจะไม่ได้รับบัตรนักศึกษา**
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2559
 2.จดหมายแจ้งบัณฑิต เรื่องการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ด่วนที่สุด)    
โปรดอ่านละเอียด และดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด
 • จดหมายแจ้งบัณฑิต เรื่องการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

 • สำหรับการกรอกข้อมูลภาวะผู้มีงานทำ (http://mejob.bsru.ac.th)
  ระบบจะเปิดให้ใช้งานในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
  ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และพิมพ์เอกสารมาส่งในวันรายงานตัว 2-10 กรกฏาคม 2559
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2559
   3.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งดให้บริการในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 (ด่วนที่สุด)    
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งดให้บริการในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
  เนื่องจากมีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
  ขออภัยในความไม่สะดวก
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2559
   4.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่รับปริญญาปี 2559 (ด่วนที่สุด)    
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
  โปรดตรวจสอบ "คำนำหน้า ยศ ชื่อ นามสกุล" ให้ถูกต้อง
  หากพบว่าผิด ให้ติดต่อแก้ไขที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมแนบหลักฐาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2559

  ***ข้อมูลเรียงตามเลขประจำตัว เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ให้กด Ctrl+F แล้วป้อนรหัสประจำตัวเพื่อค้นหา***

  กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 Update!!
  ปฏิทินกิจกรรมสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2559
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการดนตรี
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่เลื่อนรับจากปีก่อน มีการ Update รายชื่อ
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2559
   5.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 02 มิถุนายน 2559 (ด่วนที่สุด)    
  ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
  ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ใน วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
  สิ่งที่ต้องเตรียมมา
  1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
  2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
  3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
  ** นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต **

  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 รอบที่ 4 วันที่ 02 มิถุนายน 2559
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 รอบที่ 4 วันที่ 02 มิถุนายน 2559
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 รอบที่ 3 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 รอบที่ 3 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

  รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่ BSRU.NET หรือที่เมนู "สรุปยอดบัณฑิต" ที่อยู่ด้านซ้ายมือ
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
   6.การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)    
  ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดระบบให้นิสิตนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นขอความร่วมมือนิสิตนักศึกษาทุกท่านได้ตอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป
  ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
   7.กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เทอม 1/59 (ด่วนที่สุด)    
  รายละเอียดตามไฟล์แนบ คลิก
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2559
   8.แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบ MIS และการบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
  รบกวนทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาการบริการและระบบบริการการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณครับ
  กรุณาคลิกที่นี่
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2559
   9.กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เทอม 3/58 (ภาคเรียนฤดูร้อน) (ด่วนที่สุด)    
  รายละเอียดตามไฟล์แนบ คลิก
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2559
   10.อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)    
  รายละเอียดตามไฟล์แนบ คลิกเพื่ออ่าน
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2559
   11.ปฏิทินวิชาการ ตารางสอนชดเชย และกำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
        1. นิสิต-นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
        2. การลงทะเบียนเรียนในวิชาเอกให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ตามประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
        3. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
        4. สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ลงทะเบียนได้ในหมู่ D13 เท่านั้น
        

  *** หมายเหตุ สำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะลงทะเบียนเรียนให้นิสิตใหม่ทุกคน
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2559
   12.ปฏิทินวิชาการและกำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 3/2558 (ภาคเรียนฤดูร้อน) (ด่วนที่สุด)    
  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ปฏิทินวิชาการ 3/2558
  กำหนดการลงทะเบียน 3/2558 (ภาคเรียนฤดูร้อน)

  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
        1. นิสิต-นักศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
        2. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
        3. สำหรับนิสิต ภาคปกติ ที่เรียนสมทบภาค กศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อนได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
              - กำลังศึกษาอยู่เป็นปีการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไปนับตั้งแต่วันเข้าเรียน
              - ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2559
   13.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719