เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
 หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer เท่านั้น !!!

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ <<คลิกที่นี่>>

*** การแต่งกายในวันรายงานตัว (28-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.30-18.30 น.)
ผู้รายงานตัวต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ***

ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น กางเกง-กระโปรงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ และชุดกีฬา
หากผู้สมัครแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย จะไม่มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 กรกฏาคม 2559
 2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) และขั้นตอนการพิมพ์ใบเข้าห้องสอบ/แนะนำห้องสอบ<<คลิกที่นี่>>

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ
     1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้และมีรูปกำกับ เช่นใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
     2. ตารางสอบที่พิมพ์จากระบบ (ดูขั้นตอนการพิมพ์ตารางสอบได้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)      3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (เฉพาะสาขาวิชาที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครไว้)
     4. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น กางเกง-กระโปรงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ และชุดกีฬา
หากผู้สมัครแต่งกายไม่เรียบร้อย จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ


      • สอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
      • ผู้เข้าสอบจะต้องมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบ ระหว่างเวลา 8.30 – 10.00 น.
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


*** การสอบคัดเลือก เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ***
     1. สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 - 11.00 น.
     2. สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2559
 3.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer เท่านั้น !!!

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตำบลสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี *** เรียนที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ***
รายชื่อผู้ติดสำรองการคัดเลือก

*** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตในวันมารายงานตัว (วันที่ 14 กรกฎาคม 2559) ***

 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2559
 4.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
 
รายละเอียด ประกาศรับสมัคร ภาคพิเศษ (กศ.พ.) รอบเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 1 - 15 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
 • วันสอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559
 • วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวน : วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00-18.30 น.
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2559
   5.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
   *** สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ
  1. รัฐประศาสนศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
  2. การศึกษาปฐมวัย (คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี)


  รายละเอียด ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม) <<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 1 - 30 มิถุนายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
 • วันสอบวิชาพื้นฐาน/ปฏิบัติ/สัมภาษณ์ : วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559
 • วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวน : วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2559
   6.รายละเอียดและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ (Admission) ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
   *** รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ระบบกลาง ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559) ***

  *** ขั้นตอนการตรวจสอบสถานที่สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระบบกลาง (Admissions) ***

   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2559
   7.รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิกที่นี่>>
   รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า สำหรับนิสิต(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2558
   8.ตารางกิจกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
   ตารางกิจกรรมนี้ สำหรับผู้มารายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ ซึ่งเป็นผู้สมัครในรอบการสมัคร ต่อไปนี้
  - รับตรงสอบคัดเลือก (รอบแรก)
  - พิจารณาจากผลการเรียน/ความสามารถพิเศษ
  - พิจารณาจากผลคะแนน GAT/PAT
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2559
   9.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
   สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
  ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
  หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
  จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716