เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)(ด่วนที่สุด)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบ 2) และขั้นตอนการพิมพ์ใบเข้าห้องสอบ/แนะนำห้องสอบ<<คลิกที่นี่>> --update--

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ
     1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้และมีรูปกำกับ เช่นใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
     2. ตารางสอบที่พิมพ์จากระบบ (ดูขั้นตอนการพิมพ์ตารางสอบได้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)      3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (เฉพาะสาขาวิชาที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครไว้)
     4. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น กางเกง-กระโปรงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ และชุดกีฬา
หากผู้สมัครแต่งกายไม่เรียบร้อย จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ


      • สอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
      • ผู้เข้าสอบจะต้องมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบ ระหว่างเวลา 8.30 – 10.00 น.
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


*** การสอบคัดเลือก เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ***
     1. สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 - 11.00 น.
     2. สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครเข้ามาดูห้องสอบสัมภาษณ์พร้อมทั้งพิมพ์ใบเข้าสอบ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2559
 2.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
 *** สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ
1. รัฐประศาสนศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
2. การศึกษาปฐมวัย (คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี)


รายละเอียด ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม) <<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 1 - 30 มิถุนายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
 • วันสอบวิชาพื้นฐาน/ปฏิบัติ/สัมภาษณ์ : วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559
 • วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวน : วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2559
   3.รายชื่อผู้ติดสำรองที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบ3) ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
   รายชื่อผู้ติดสำรองที่ผ่านการคัดเลือก
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2559
   4.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ (รอบ 3) (สาขาทางทางเลือกเพิ่มเติม)(ด่วนมาก)
   *** รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559(รอบ 3) (สาขาทางทางเลือกเพิ่มเติม)***

   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2559
   5.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (สาขาทางทางเลือกเพิ่มเติม) ภาคปกติ (รอบ 3)(ด่วนมาก)
   *** รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (สาขาทางทางเลือกเพิ่มเติม) ***

  *** ห้องสอบสัมภาษณ์ (สาขาทางทางเลือกเพิ่มเติม) ***

   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
   6.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบ3) ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
   หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer เท่านั้น !!!

  คณะครุศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาการจัดการ
  วิทยาลัยการดนตรี
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตำบลสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี *** เรียนที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ***
  *** รายชื่อผู้ติดสำรองการคัดเลือก ***
  *** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตในวันมารายงานตัว (วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2559) ***

  จำหน่ายชุดนิสิต วันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2559 บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1


   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
   7.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)
   
  รายละเอียด ประกาศรับสมัคร ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) <<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 5 พฤษภาคม 2559 - 10 มิถุนายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559
 • วันสอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
 • วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวน : วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
   8.รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิกที่นี่>>
   รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า สำหรับนิสิต(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2558
   9.ตารางกิจกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
   ตารางกิจกรรมนี้ สำหรับผู้มารายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ ซึ่งเป็นผู้สมัครในรอบการสมัคร ต่อไปนี้
  - รับตรงสอบคัดเลือก (รอบแรก)
  - พิจารณาจากผลการเรียน/ความสามารถพิเศษ
  - พิจารณาจากผลคะแนน GAT/PAT
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2559
   10.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
   คณะครุศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิทยาการจัดการ
  วิทยาลัยการดนตรี
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2559
   11.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
   สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
  ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
  หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
  จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
   12.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม)
   
  รายละเอียด ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม) <<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 16 มีนาคม 2559 - 25 เมษายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559
 • วันสอบวิชาพื้นฐาน และสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี) : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559
 • วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวน : วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2559
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2559
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716