เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
 
รายละเอียด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รอบแรก <<คลิกที่นี่>>

ตารางสรุปรายวิชาที่ต้องสอบ ของแต่ละสาขาวิชา พร้อมคำชี้แจง <<คลิกที่นี่>>

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัคร<<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 23 กันยายน - 25 ตุลาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
 • วันสอบวิชาพื้นฐาน และสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี) : วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวิชาพื้นฐาน/ปฏิบัติ และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
 • วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  1) ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 3 อันดับ
  2) ผู้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา จะต้องสอบวิชาพื้นฐานทั่วไป
  3) ผู้สมัครที่เลือกสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ในอันดับ 1 หรือ 2 หรือ 3 จะต้องสอบวิชาวัดแววความเป็นครู
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2559
   2.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
   สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
  ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
  หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
  จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716