เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี (สระยายโสม)
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2558
 2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รับตรง) รอบแรก ปีการศึกษา 2559 <<คลิกที่นี่>>(ด่วน)
 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง และใบตารางสอบที่พิมพ์ออกจากระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

*** สำหรับวิทยาลัยการดนตรี (ดนตรีตะวันตก และดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ) ***
มีกำหนดการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังนี้
 • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. : สอบวิชาข้อเขียน (ทฤษฎีดนตรี)
  สถานที่สอบ : อาคาร 27 ชั้น 16
 • วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 เป็นต้นไป : สอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติเครื่องดนตรี
  (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน (วิชาพื้นฐาน และทฤษฎีดนตรี))
  สถานที่สอบ : อาคาร 27 ชั้น 16
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2558
   3.ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วน)
   เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558
  วันสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ : วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
  วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
  ชำระค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2558
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2558
   4.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
   สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
  ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
  หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
  จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
   5.รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิกที่นี่>>
   รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า สำหรับนิสิต(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2558
   6.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ประเภทพิจารณาจากผลการเรียนฯ) 2559
   คณะครุศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาการจัดการ
  วิทยาลัยการดนตรี
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
   7.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (พิจารณาจากผลการเรียนฯ) ปีการศึกษา 2559 <<คลิกที่นี่>>
   ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จะต้องมาสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์/ปฏิบัติ (ถ้ามี)) ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
  ส่วนรายละเอียดสถานที่ และเวลาสอบ ผู้สมัครสามารถเข้ามาดูได้ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2558
   8.ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก) รอบแรก ปี 2559
   ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลสมัครให้ครบถ้วน
  จากนั้นพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครฯ และนำไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  หมดเขตการสมัคร-ชำระค่าสมัคร วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2558
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2558
   9.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทพิจารณาจากผลการเรียนหรือความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2559
   เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 10 ตุลาคม 2558
  ชำระค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 10 ตุลาคม 2558
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716