เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)(ด่วน)
 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558
ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมดเขตชำระค่าสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2558
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 2.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบแรก)
 ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
 หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer เท่านั้น !!!


 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 3.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)
 รับสมัครวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2558
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร เพิ่มเติม
 • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 • การสื่อสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)
 • การสื่อสารมวลชน (ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์)
 •      ** สำหรับสาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลังจากที่ผู้สมัครได้เลขประจำตัวผู้สอบแล้ว ให้ดำเนินการตามนี้
             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2558
   4.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
   สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล" หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ" จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
   5.รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 <<คลิกที่นี่>>
   รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า สำหรับนิสิต(ภาคปกติ) และ นักศึกษา(ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
   6.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รับตรงรอบแรก)
   คณะครุศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิทยาการจัดการ
   ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2558
   7.ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภาคปกติ คลิกที่นี่
   หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้ว ให้พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบฯ จากนั้นนำไปชำระค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หมดเขตการชำระเงินค่าสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2558
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2557
   8.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคกศ.พ. (รอบแรก)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคกศ.พ. รอบแรก <คลิก>
  ขั้นตอนการพิมพ์ใบตารางสอบ และข้อปฏิบัติในการสอบ <คลิก>
   ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2558
   9.ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภาคพิเศษ (กศ.พ.) <<คลิกที่นี่>>
   หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้ว ให้พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบฯ จากนั้นนำไปชำระค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หมดเขตการชำระเงินค่าสมัครวันที่ 30 เมษายน 2558
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
   10.ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) <<คลิกที่นี่>>
   เปิดรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
                                                   - ปิดรับสมัครแล้ว -
    ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2558
    11.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) <<คลิกที่นี่>>
                                                     - ปิดรับสมัครแล้ว -
     ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2557
      
    สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
    Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716