เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>(ด่วนที่สุด)
 สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล" หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ" จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
 2.ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) <<คลิกที่นี่>>(ด่วน)
 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2558
 3.ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภาคพิเศษ (กศ.พ.) <<คลิกที่นี่>>
 หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้ว ให้พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบฯ จากนั้นนำไปชำระค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หมดเขตการชำระเงินค่าสมัครวันที่ 30 เมษายน 2558
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
 4.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) <<คลิกที่นี่>>
                                                  - ปิดรับสมัครแล้ว -
  • เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึง 18 มีนาคม 2558 โดย สมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น!
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป
  • สอบคัดเลือก (ข้อเขียน+สัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558
  • สำหรับสาขาวิชาดนตรีตะวันตก มีกำหนดการสอบคัดเลือก เพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังนี้

 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2557
 5.ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภาคปกติ <<คลิกที่นี่>>
 หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้ว ให้พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบฯ จากนั้นนำไปชำระค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หมดเขตการชำระเงินค่าสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2558
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716