เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)(ด่วนที่สุด)
 คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี สระยายโสม


รายวิชาพื้นฐานที่ใช้ในการสอบคัดเลือก <<คลิกที่นี่>>

ข้อปฏิบัติในวันสอบ
1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และตารางสอบที่พิมพ์จากระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
2. ผู้เข้าสอบจะต้อง แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือนักศึกษา เท่านั้น
3. ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา และที่เหลาดินสอ

*** หมายเหตุ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (สอบปฏิบัติ) จะทำการทดสอบพร้อมกับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวิชาพื้นฐาน)
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 2.ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ด่วน !!!!!(ด่วนมาก)
 ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายพิสุทธิ์ ธรรมศิลป์
2. นางสาวธาริณี อาจสารี
กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน !!!!!!
เบอร์ติดต่อ 02-4737000 ต่อ 1717 (คุณศิริพัชรา)
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2559
 3.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม)(ด่วนมาก)
 
รายละเอียด ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม) <<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 16 มีนาคม 2559 - 25 เมษายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559
 • วันสอบวิชาพื้นฐาน และสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี) : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559
 • วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวน : วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2559
   4.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
   
  รายละเอียด ประกาศรับสมัคร ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 10 มีนาคม 2559 - 20 เมษายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
 • วันสอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559
 • วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวน : วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2559
   5.ตารางกิจกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559(ด่วน)
   ตารางกิจกรรมนี้ สำหรับผู้มารายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ ซึ่งเป็นผู้สมัครในรอบการสมัคร ต่อไปนี้
  - รับตรงสอบคัดเลือก (รอบแรก)
  - พิจารณาจากผลการเรียน/ความสามารถพิเศษ
  - พิจารณาจากผลคะแนน GAT/PAT
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2559
   6.รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิกที่นี่>>
   รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า สำหรับนิสิต(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2558
   7.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
   สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
  ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
  หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
  จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
   8.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)
   
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาคพิเศษ) <<คลิกที่นี่>>

  แนะนำห้องสอบ (ภาคพิเศษ) <<คลิกที่นี่>>

  หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ
       1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้และมีรูปกำกับ เช่นใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
       2. ตารางสอบที่พิมพ์จากระบบ (ดูขั้นตอนการพิมพ์ตารางสอบได้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)      3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (เฉพาะสาขาวิชาที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครไว้)
       4. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น กางเกง-กระโปรงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ และชุดกีฬา
  หากผู้สมัครแต่งกายไม่เรียบร้อย จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ


        • สอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
        • ผู้เข้าสอบจะต้องมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบ ระหว่างเวลา 8.30 – 10.00 น.
  ผู้ที่ไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


  *** การสอบคัดเลือก เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ***
       1. สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 - 11.00 น.
       2. สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2559
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716