เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
 
 • ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 •  ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย โทร 1810, 1811   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2566
   2.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566(ด่วนมาก)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2566
   3.รอบที่ 3 Admission ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)(ด่วนมาก)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2566
   4.รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2566
   5.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบ 3 ปีการศึกษา 2566
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2566
   6.ประเภทบริการวิชาการ ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2566
   7.รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2566
   8.รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2566
   9.รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2565
   10.รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2565
   11.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบ 2 ปีการศึกษา 2566
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2566
   12.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2565
   13.ระบบรับเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2566
   14.Line Open Chat สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
   
   ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2566
   15.การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2566
   16.TCAS66: กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2566
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716