เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 3 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2565
 2.ประเภทบริการวิชาการ (ดำเนินการโดยคณะ/สาขา/ปชส.เชิงรุก) รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2565
 3.(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2565
 4.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 รอบ 3(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2565
 5.ประเภทบริการวิชาการ (ดำเนินการโดยคณะ/สาขา/ปชส.เชิงรุก) รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2565
 6.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2565
 7.รอบที่ 3 Admission ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2565
 8.รอบที่ 4 Direct Admission ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2565
 9.Line Open Chat สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 
 ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2565
 10.ระบบรับเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2565
 11.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 รอบ 2
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2565
 12.TCAS65: กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2565
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2564
 13.การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2564
 14.รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2565
 15.รอบที่ 2 Quota ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2565
 16.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2565
 17.รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 18.รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2564
 19.ประเภทบริการวิชาการ (ดำเนินการโดยคณะ/สาขา/ปชส.เชิงรุก) รอบที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2565
 20.ประเภทบริการวิชาการ (ดำเนินการโดยคณะ/สาขา/ปชส.เชิงรุก) รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2565
 21.ประเภทบริการวิชาการ (ดำเนินการโดยคณะ/สาขา/ปชส.เชิงรุก) รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2565
 22.ประเภทบริการวิชาการ (ดำเนินการโดยคณะ/ปชส.เชิงรุก) รอบที่ 1 ครั้งที่ 3 ป.ตรี ปกติ ปีการศึกษา 2565
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2565
 23.ประเภทบริการวิชาการ (ดำเนินการโดยคณะ) รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2565
 24.ประเภทบริการวิชาการ (ดำเนินการโดยคณะ) รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716