เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)(ด่วนมาก)
 เปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558
ชำระค่าสมัครได้ที่ กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคมเท่านั้น !!!!
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2558
 2.รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 <<คลิกที่นี่>>(ด่วน)
 รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า สำหรับนิสิต(ภาคปกติ) และ นักศึกษา(ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ที่จะรายงานตัวในวันที่ 26-28 ก.ค.2558
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 3.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย)
 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
 หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer เท่านั้น !!!


 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2558
 4.ขั้นตอนการตรวจผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ รอบ 3)
 ผู้สมัครที่มีสถานะการสมัครเป็น "ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก" ให้กรอกและแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ก่อนเดินทางมารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
กรุณาใช้ Internet Explorer ในการกรอกข้อมูลเท่านั้น !!!
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2558
 5.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบสอง)
 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
 หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer เท่านั้น !!!


 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
 6.ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภาคปกติ (รอบสุดท้าย)<<คลิกที่นี่>>
 หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้ว ให้พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบฯ จากนั้นนำไปชำระค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมดเขตชำระค่าสมัคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2558
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2558
 7.ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบสอง)<<คลิกที่นี่>>
 หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้ว ให้พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบฯ จากนั้นนำไปชำระค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมดเขตชำระค่าสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2558
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2558
 8.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
 สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
 9.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ รอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ รอบสุดท้าย <คลิก>
ขั้นตอนการพิมพ์ใบตารางสอบ และข้อปฏิบัติในการสอบ <คลิก>
ผู้มีสิทธิ์สอบ จะต้องพิมพ์ใบตารางสอบจากระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ พร้อมกับบัตรประชาชนฉบับจริง
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2558
 10.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รับตรงรอบแรก)
 คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
 ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2558
 11.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2558 (รอบสุดท้าย)
                                                  - ปิดรับสมัครแล้ว -
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2558
   12.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)
                                                    - ปิดรับสมัครแล้ว -
    ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
    13.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)
                                                     - ปิดรับสมัครแล้ว -
     ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2558
     14.ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) <<คลิกที่นี่>>
                                                      - ปิดรับสมัครแล้ว -
      ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2558
      15.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) <<คลิกที่นี่>>
                                                       - ปิดรับสมัครแล้ว -
       ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2557
        
      สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
      Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716