เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รอบเพิ่มเติม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2562
 2.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2562
 3.รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2562
 4.รอบที่ 4 Admissions การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2562
 5.รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2562
 6.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนเอราวัณ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วน)
 
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนเอราวัณ
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2562
   7.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2562
   8.การให้ทุนนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2562
   9.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2562
   10.รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2562
   11.รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (เขตพื้นที่) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2562
   12.รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2562
   13.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2562
   14.รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2561
   15.รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2561
   16.การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2561
   17.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
   สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
  ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
  หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
  จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2560
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716