เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558
วันสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ : วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
ชำระค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2558
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2558
 2.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทพิจารณาจากผลการเรียนหรือความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2559(ด่วน)
 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 10 ตุลาคม 2558
ชำระค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 10 ตุลาคม 2558
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2558
 3.ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทพิจารณาจากผลการเรียนฯ) ปี 2559
 ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลสมัครให้ครบถ้วน
จากนั้นพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครฯ และนำไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมดเขตการสมัคร-ชำระค่าสมัคร วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2558
 4.รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 <<คลิกที่นี่>>
 รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า สำหรับนิสิต(ภาคปกติ) และ นักศึกษา(ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2558
 5.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
 สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716